Sääntömääräinen vuosikokous 2023

Kutsumme yhdistyksen jäseniä osallistumaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: maanantai 20.3.2023, alkaen kello 18:00 

Paikka: Oulu laiva, Pitkänmöljäntie 26, 90510 Oulu

Päätettävinä asioina ovat yhdistyksen säännöissä vuosikokousta koskevat asiat.

Tervetuloa!

Pohjois-Suomen Energiainsinöörit ja Konemestarit ry:n hallitus

Kauempaa kokoukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada kimppakyyteihin avustusta yhdistykseltä.