Yhdistys

Pohjois-Suomen Energiainsinöörit ja Konemestarit Ry on Suomen Konepäällystöliiton jäsenyhdistys. Se on jäsenkunnan edunvalvonnan ja ammatillisten sekä sosiaalisten etujen edistämistä palveleva paikallistason yhdistys, jonka jäsenet työskentelevät pääasiassa energiantuotannon, merenkulun ja eri teollisuudenalojen tehtävissä konepäällikköinä, konemestareina ja sähkömestareina.

Yhdistyksen nimilyhenne on PSEK Ry. Yhdistys toimii Oulun seudulla ja sen jäsenet kuuluvat Konepäällystöliittoon, johon liitytään paikallisen jäsenyhdistyksen jäsenenä.

Vuosikertomukset

Historiaa

Pohjois-Suomen Energiainsinöörit ja Konemestarit ry on perustettu vuonna 1903. Yhdistyksen historia alkaa alunperin 1800-luvulta vaiherikkaiden tapahtumien myötä. Yhdistyksen perustamisaikeiden alkusykäyksenä voidaan pitää Pohjanmaan junaradan rakentamista vuodesta 1858 alkaen. Radan vaikutuksesta teollisuus ja kaupankäynti vilkastuivat merkittävästi pohjoisessa Suomessa. Teollistumisen myötä syntyi jo muutamia työpaikkoja koneenkäyttäjille, mutta konemestareita tarvittiin kuitenkin myös rannikkoliikenteen aluksilla. Kaikkiaan 35 tuon ajan koneenkäyttäjää kokoontui 26.1.1869 perustamaan Suomen ensimmäistä Koneenkäyttäjäyhdistystä Helsingissä.

Kutsu yhdistyksen perustamiskokoukseen

Paikallistoiminta sai alkunsa jo 1800-luvun lopulla Oululaisen koneenkäyttäjä Olli Luukkosen tiedusteltua kirjeitse mahdollisuutta perustaa koneenkäyttäjäosaston perustamista Ouluun. Monivaiheisten keskustelujen jälkeen marraskuun 11. päivä vuonna 1903 perustettiin virallisesti Koneenkäyttäjäyhdistys, jonka nimeksi pian muutettiin Työväenyhdistyksen lausunnon perusteella Koneenkäyttäjäin ammattiosasto. Kuitenkin jo vuonna 1905 pidetyssä vuosikokouksessa hyväksyttiin esitys muuttaa yhdistyksen nimeksi Pohjois-Pohjanmaan Koneenkäyttäjäyhdistys.

Koneenkäyttäjä Olli Luukkonen

Historiikki on lyhyt tiivistelmä teoksesta Oulun Konemestariyhdistys Ry 100 vuotta (Martti Keränen, 2004. ISBN 9789529167142).

Historiasta nykyhetkeen

Yhdistyksen nykyinen nimi on Pohjois-Suomen Energiainsinöörit ja Konemestarit Ry. Nimi on muuttunut pitkän historian aikana, ja se on kulloinkin kuvannut oman aikakautensa koneenkäyttäjien ammattikuntaa – heitä, jotka yhdistyksen jäseninä ovat. Yhdistyksen 120-vuotisjuhla pidetään keväällä 2023. Tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta, sillä teknologinen kehitys on osoittanut, että energia-alaa ja konemestareita tarvitaan myös tulevaisuudessa.