Sääntömääräinen vuosikokous 2024

Kutsumme yhdistyksen jäseniä osallistumaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: maanantai 25.3.2024, alkaen kello 18:00 

Paikka: Oulu laiva, Pitkänmöljäntie 26, 90510 Oulu

Päätettävinä asioina ovat yhdistyksen säännöissä vuosikokousta koskevat asiat.

Kauempaa kokoukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada kimppakyyteihin avustusta yhdistykseltä.

Tervetuloa!