Vuosikertomus 2022

Toimintavuosi 2022 toteutui yhdistyksen uuden Pohjois-Suomen Energiainsinöörit ja Konemestarit ry -nimen alla ja uusien sääntöjen puitteissa, jotka Patentti- ja rekisterihallitus oli tarkastanut ja merkinnyt rekisteriin 11.  marraskuuta 2021. Samalla yhdistyksen aiempi nimi Oulun Konemestariyhdistys ry, joka oli ollut käytössä  joulukuusta 1997 lähtien, jäi käytöstä pois. 

Maapuolella etenkin energiateollisuudessa työskenteleviä, mutta myös muita vastaavissa tehtävissä olevia, ja meripuolen konepäällystön ammattikuntia edustava konemestariyhdistys perustettiin Ouluun marraskuussa  1903. Yhdistys on syntyhistorialtaan viidenneksi vanhin liiton jäsenyhdistyksistä ja on toiminut tuosta lähtien  aktiivisesti näihin päiviin saakka. Vuonna 2022 yhdistystoiminta saavutti 119 vuoden iän. Kotipaikkansa Oulun lisäksi yhdistyksellä toimi vuoden aikana aluekerho Raahessa. Kajaanin kerhon, joka mainitaan vielä  toimintakauden 2018 vuosikertomuksessa, toiminta on todettu olleen pysähdyksissä usean vuoden ajan. Kerhoa  pitkään ylläpitänyt jäsen on kertonut, ettei hän ikänsä vuoksi enää kykene ylläpitämään sen toimintaa ja  muutoinkin kerhon toiminta on hiipunut. Lokakuussa 2021 yhdistys on kokouksessaan tehnyt päätöksen Kajaanin  kerhon lakkauttamisesta. 

Vuonna 2022 yhdistyksen toimintaa johti Jouko Saarela, joka valittiin puheenjohtajaksi marraskuussa 2021 pidetyssä kokouksessa. Samaisessa kokouksessa yhdistyksen hallitukseen vuodelle 2022 valittiin Ari Heinonen,  Jouni Murtomäki, Olli Juujärvi, Tapio Ronkainen ja Sauli Teräsmö. Varajäseniksi valittiin Pentti Vähävihu ja Pentti  Eskonniemi. 

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 26. maaliskuuta ja vaalikokous 26. marraskuuta. Muilta osin  kokouksia pidettiin touko-, syys- ja joulukuussa. 

Kokousten lisäksi yhdistys toteutti kolme kaikille osoitettua kokoontumista. Heinäkuussa käytiin katsomassa  kesäteatteri esitys Oulun Hupisaarilla, elokuussa kokoonnuttiin Oulun torilla sijaitsevaan Kahvila Makasiiniin ja  käytiin ruokailemassa, sekä joulukuussa käytiin katsomassa stand-up esitys Rio Livessä.