Vuosikertomus 2023

Pohjois-Suomen Energiainsinöörit ja Konemestarit kuuluu jäsenyhdistyksenä Suomen Konepäällystöliittoon, joka edustaa työmarkkina-asioissa muun muassa energiateollisuuden ja merenkulun eri ammattialoja. Yhdistys on koonnut yhteen henkilöitä näiltä ammattialoilta yhteistoimintaan pyrkien näin edistämään jäsentensä asemaansa kuten sen säännöissä on todettu. Toiminnallaan yhdistys on tukenut liiton tarkoitusta. Vuoden 2023 lopulla yhdistyksen jäsenmäärä oli 74, joka vuoden aikana tippui kolmella (2023 alussa 77 jäsentä). Yhdistyksellä toimi vuoden aikana aluekerho Raahessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjesti kuukausikokouksia kolme kertaa (tammi-, helmi- ja syyskuu), sekä sääntömääräiset kokoukset pidettiin 20. maaliskuuta (vuosikokous) ja 20. marraskuuta (syyskokous). Näiden lisäksi hallitus piti etäkokouksen huhtikuussa. Muulla tavoin yhdistys kokosi jäseniään yhteiseen toimintaan mahdollistaen osallistua ulkoilmateatteri esitykseen heinäkuussa, kesäillan viettoon elokuussa ja pikkujoulu tapaamiseen joulukuussa, pyrkien näin edistämään jäsenten sosiaalisia etuja sekä kohottamaan heidän yhteiskunnallista asemaansa.

Vuosi 2023 oli yhdistykselle merkityksellinen, sillä mennyt vuosi oli yhdistyksen 120:s toimintavuosi. Tätä pitkää taivalta juhlittiin 27. toukokuuta Ravintola Nallikarissa, Oulussa. Juhlassa kuultiin mielenkiintoinen kuvaesitys Oulun historiasta, juhlapuheessa yhdistyksen puheenjohtaja käsitteli yhdistyksen eri vaiheita syntyajoilta nykyhetkeen ja ruokailun lomassa kuultiin taidokasta musiikkiesitystä.

Syyskokouksessa marraskuussa 2022 Saarela ilmoitti, ettei voi jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana ja esitti, että Ari Heinonen korvaisi hänet jäljelle olevan toimikauden ajaksi. Esitystä kannatettiin, joten vuonna 2023 Heinonen toimi yhdistyksen puheenjohtajana. Tämä vaikutti osin myös hallituksen kokoonpanoon, jonka toimikausi uusittujen sääntöjen mukaisesti on kaksi vuotta. Vaalikokouksessa 2021 valitut Jouni Murtomäki, Olli Juujärvi, Tapio Ronkainen ja Sauli Teräsmö jatkoivat hallituksen varsinaisina jäseninä. Lisäksi Saarela valittiin Heinosen tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Varajäseninä jatkoivat Pentti Vähävihu ja Pentti Eskonniemi. Sauli Teräsmö on toiminut edustajana STTK:n Pohjois-Pohjanmaan aluetoimikunnassa, jonka toimikausi on 2023-2024.

Yhdistyksen sihteerin tehtävissä on jatkanut Ari Heinonen ja taloudenhoitajana Sauli Teräsmö. Jouko Saarela on toiminut varapuheenjohtajana ja huvitoimikunnan vetäjänä.

Vuoden aikana on puheenjohtaja edustanut yhdistystä Kotkan Konepäällystöyhdistyksen 100-vuotis juhlassa toukokuussa ja liiton puheenjohtajaseminaarissa 18. marraskuuta. Lisäksi yhdistys tuotti uuden visuaalisen ilmeen, logon, sekä otti käyttöönsä WWW-sivut.

Oulussa, 25. maaliskuuta 2024                        

                                                                                 Ari Heinonen